WYKLIKAJ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ
Ankieta wypełniona przez dyrektora szkoły

Liczba uczniów w szkole (wg stanu na dzień 30.09.2014r.) : 803
II. Szkoła dysponuje:
 • internatem
 • stołówką
 • obiektami sportowymi
 • ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych
 • III. Szkoła oferuje możliwość:
 • otrzymania stypendium
 • dodatkowych zajęć sportowych
 • udziału w wyjazdach zagranicznych (wymianie uczniów)
 • IV. Szkoła współpracuje z pracodawcami w zakresie:
 • realizacji praktycznej nauki zawodu
 • organizacji specjalistycznych kursów, szkoleń dla uczniów
 • współorganizacji konkursów zawodowych, olimpiad, turniejów
 • pomocy stypendialnej dla uczniów
 • uruchamiania nowych kierunków kształcenia
 • tworzenia klas patronackich
 • opracowywania programów nauczania dla zawodów
 • doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej
 • V. Kształcenie praktyczne (zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa) realizowane jest:
 • u pracodawców
 • w warsztatach szkolnych/w szkolnych pracowniach zajęć praktycznych
 • w placówkach kształcenia praktycznego/ustawicznego
 • VI. Szkoła prowadzi naukę języków obcych
  obowiązkowych:
  dodatkowych:
 • angielski
 • niemiecki
 • VII.
  Liczba uczniów w czwartej klasie w roku szkolnym 2012/2013:
  166
  Liczba uczniów którzy przystąpili do matury w roku 2012/2013:
  157
  Procent uczniów, którzy zdali maturę 2012/2013:
  100,00%
   
  Liczba uczniów w czwartej klasie w roku szkolnym 2013/2014:
  166
  Liczba uczniów którzy przystąpili do matury w roku 2013/2014:
  160
  Procent uczniów, którzy zdali maturę 2013/2014:
  99,38%
  VIII. Szkoła bada losy absolwentów i uwzględnia ich wyniki w planowaniu dalszej pracy.
 • TAK
 • NIE
 • IX. W sprawie kształcenia w zawodach szkoła zasięga opinii Wojewódzkiej i Powiatowej Rady Zatrudnienia (obecnie Rady Rynku Pracy), co do zgodności z potrzebami regionalnego i lokalnego rynku pracy.
 • TAK
 • NIE