System Informacji Oświatowej Pobierz

Moduł RSPO

W dniu 01.08.2012 r. uruchomiono nowy moduł aplikacji zmodernizowanego systemu informacji oświatowej - Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych.

Wprowadzenie przez jednostki samorządu terytorialnego danych dotyczących prowadzonych lub wpisywanych do ewidencji szkół to kolejny po uzyskaniu upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO, etap wdrożenia zmodernizowanego Sytemu Informacji Oświatowej. Nie ma potrzeby ponownej instalacji aplikacji - po uruchomieniu oprogramowanie zostanie zaktualizowane do nowej wesji z aktywnym modułem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy z rejestrem znajdą Państwo w zakładce Pytania i odpowiedzi.