Komunikat dotyczący szkoleń z aplikacji SIO

Szanowni Państwo,

Do Centrum Informatycznego Edukacji docierają sygnały o prowadzeniu przez firmy komercyjne szkoleń z obsługi aplikacji modernizowanego SIO, podczas których używane są loginy i hasła wykorzystywane do faktycznego przekazywania danych do SIO (prawdziwe loginy i hasła użytkowników).

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej, login i hasło uzyskane wraz z upoważnieniem do dostępu do bazy danych SIO stanowią dane niezbędne do poprawnej identyfikacji osoby przekazującej dane w modernizowanym SIO.
Wykorzystywanie danych niezbędnych do wywiązywania się z obowiązku przekazywania danych do bazy danych SIO na cele szkolenia, może zostać odczytane, jako próba nieuprawnionego wykorzystania tych danych, co jest niezgodne z ustawą o systemie informacji oświatowej oraz ustawą o ochronie danych osobowych i podlega rygorowi odpowiedzialności karnej. Cele dostępu do bazy danych SIO są określone przez przepisy prawa, które nie przewidują dostępu w celach szkoleniowych/warsztatowych. Ponieważ mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych, cel przetwarzania należy interpretować ściśle.
Należy również zauważyć, że wykorzystanie loginu i hasła, które uzyskano w procedurze weryfikacji dostępu do bazy danych SIO, rodzi szereg skutków praktycznych związanych z funkcjonowaniem bazy danych SIO. Dane te są powiązane z danymi identyfikacyjnymi konkretnej jednostki zgromadzonymi w bazie danych SIO. Wykorzystanie prawdziwego loginu i hasła do zalogowania się do aplikacji pobranej na kolejny komputer spowoduje utworzenie następnej lokalnej bazy danych dla danej jednostki. Wysłanie do systemu centralnego przez Państwa szkolących się danych wprowadzonych podczas takiego szkolenia oznacza zapisanie ich w bazie danych SIO, jako faktycznie przekazanych przez jednostkę. Może to stać się przyczyną trudności w pracy na właściwej bazie danych, używanej do sprawozdawczości w danej jednostce, jak również podważyć wiarygodność wprowadzonych danych.
Centrum Informatyczne Edukacji umożliwia firmom komercyjnym bezpłatny dostęp do testowego środowiska szkoleniowego, aby mogły one prowadzić warsztaty z obsługi aplikacji SIO w bezpieczny dla użytkowników sposób. Więcej informacji oraz warunki uzyskania takiego dostępu zostały opisane tutaj.