Komunikat „odebrany przez Loader”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu dzisiejszym 24 maja 2013 r. uruchomiony został mechanizm przetwarzania danych „odebranych przez Loader".


W celu poprawnego przesłania danych widniejących w aplikacji z komunikatem „odebrany przez Loader" należy wykonać następujące czynności:

  • Uruchomić aplikację SIO
  • Zalogować się
  • Z listy operacji znajdującej się z lewej strony ekranu wybrać „Panel komunikacji"
  • Wejść w zakładkę „Wysłane", zaznaczyć dane z komunikatem „odebrany przez Loader" i wybrać opcję „Sprawdź status"
  • Pojawi się okno ze "Statusem komunikacji" - "Błąd komunikacji 5668" i dane wrócą do zakładki „Do wysłania"
  • Zaznaczyć dane, które należy wysłać do weryfikacji i wybrać opcję „Wyślij"
  • Dane trafią ponownie do zakładki „Wysłane"
  • Zaznaczyć dane i wybrać opcję „Sprawdź status"
  • Poprawnie przetworzone informacje zostaną przeniesione do zakładki „Zakończone" ze statusem komunikacji „Przetworzono poprawnie".

Ze względu na dużą liczbę danych oczekujących w kolejce do systemu centralnego jednokrotne przeprowadzenie całej operacji może nie przynieść spodziewanego rezultatu. W przypadku, gdy po wykonaniu wyżej opisanych czynności nie uda się rozwiązać problemu, należy powtórzyć wszystkie kroki. Zaleca się ponawianie czynności raz dziennie przez kolejne dni, do czasu poprawnego przetworzenia danych.