Komunikat w sprawie niedostępności zmodernizowanego SIO

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do Systemu Informacji Oświatowej,

 

uprzejmie informujemy, iż ze względu na przedłużające się prace wdrożeniowe uruchomienie zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej nastąpi nie później niż w dniu 05 Września o godzinie 9:00.

Z poważaniem,

Zespół SIO