Rejestracja niezweryfikowanego ucznia i nauczyciela

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dnia 1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1639).

więcej

Komunikat w sprawie „bazy materialnej” szkół i placówek systemu oświaty

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.), dane dotyczące bazy materialnej szkół i placówek systemu oświaty w systemie informacji oświatowej nie są już gromadzone w tzw. „starym SIO".

więcej

Odzyskiwanie danych zgromadzonych w lokalnej bazie

Szanowni Państwo,

W sytuacji utraty danych zgromadzonych w lokalnej bazie danych SIO, prosimy o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie dedykowanej modernizowanemu SIO

więcej

Odzyskiwanie danych zgromadzonych w lokalnej bazie danych SIO

Szanowni Państwo,

W związku ze zgłoszeniami utraty danych zgromadzonych w lokalnej bazie danych SIO, w dniu 22 lipca 2013 r. uruchomiony został mechanizm odzyskiwania utraconych danych.

więcej

Komentarz merytoryczny dotyczący modułu "Nauczyciel"

Informujemy, że w dniu 10 lipca 2013 r. został opublikowany komentarz merytoryczny dotyczący przekazywania danych związanych z zatrudnieniem nauczycieli.

więcej

Reset HASŁA

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zgłoszeniami problemów związanymi z logowaniem do aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej udostępniona została funkcja resetu hasła.

więcej