Dostępne kursy

W chwili obecnej dostępne są następujące bezpłatne kursy:

1. Aspekty prawne zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

W tej części użytkownicy mogą dowiedzieć się, jakie zmiany wprowadza ustawa z dn. 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej. Blok omawia przyczyny zmian oraz obowiązki i korzyści dla każdej z grup użytkowników zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej. Po zakończeniu pracy z tym modułem można sprawdzić zdobytą wiedzę rozwiązując test sprawdzający.

2. Składanie wniosków o upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO przez jednostki nadzorujące

Blok pokazuje praktyczną stronę pracy z aplikacją zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej, prowadząc użytkownika poprzez cały proces składania wniosków o upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO, począwszy od instalacji programu. Po zakończeniu pracy użytkownicy mogą sprawdzić poziom zdobytej wiedzy dzięki testowi sprawdzającemu. Blok przeznaczony dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

3. Szczegółowe informacje o Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych

Ta część szczegółowo opisuje zagadnienia związane z Rejestrem Szkół i Placówek Oświatowych, m.in. zakres przekazywanych danych oraz podmioty przekazujące dane do RSPO i komunikację z rejestrem REGON w celu weryfikacji lub nadawania numerów REGON. Test sprawdzający pomaga utrwalić zdobytą wiedzę. Blok przeznaczony dla wszystkich użytkowników zmodernizowanego SIO.

4. Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych - obsługa aplikacji

Blok wspomagający pracę z modułem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych aplikacji użytkownika modernizowanego SIO. Symulacje działań w aplikacji oraz ścieżki wprowadzania danych krok po kroku stanowią solidne wsparcie dla użytkownika. Zdobytą wiedzę sprawdzają testy.

5. Składanie wniosków o upoważnienie do dostępu do SIO przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Blok pokazuje praktyczną stronę pracy z aplikacją zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej, prowadząc użytkownika poprzez cały proces składania wniosków o upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO, począwszy od instalacji programu. Po zakończeniu pracy użytkownicy mogą sprawdzić poziom zdobytej wiedzy dzięki testowi sprawdzającemu. Blok przeznaczony dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

 

W przygotowaniu są obecnie moduły poświęcone pracy z aplikacją użytkownika od strony użytkownika końcowego (wprowadzanie danych do SIO).