Grafika na baner. Tekst po prawej stronie: System Informacji Oświatowej. Pod tekstem klawisz Pobierz z linkiem do działu Program do pobrania Pobierz

Instrukcje techniczne do obsługi programu

Przewodnik po modernizowanym Systemie Informacji Oświatowej

Reset HASŁA

Odzyskiwanie danych zgromadzonych w lokalnej bazie danych SIO

Nadzór nad bezpieczeństwem bazy danych

Praca na wielu bazach danych

Dziennik zdarzeń i Wiadomości

Rejestracja zgłoszeń przez formularz do zadawania pytań merytorycznych oraz zgłaszania problemów technicznych

 

Instrukcje użytkownika aplikacji modernizowanego SIO – część dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

Instrukcje użytkownika aplikacji modernizowanego SIO – część dla szkół i placówek oświatowych